Moudré Cesty

Vítejte drazí

Je důležitější být laskavý a láskyplný, než mít pravdu.

Nechť  jsou šťastny všechny bytosti.

Mé drahé, milované děti.

Miluji Vás všechny bez rozdílu. Nezištně, bez požadavků, bez odsuzování a bezpodmínečně na věky věků. 

 Váš Bůh,Vesmír, Vědomí.

 Je jedno jak mne nazýváte. 

 Jsem všude a vším. Tedy i ve Vás.