SETKÁNÍ SRDCÍ 2.                        AUTENTICKÉ VZTAHY

  •                       Autentické vztahy

V rámci tohoto semináře se společně budeme zabývat tím, jaké jsou naše vztahy k sobě i druhým když jsme v Egu a naopak, když jsme v souladu s láskou vyššího JÁ.  Také se podíváme na naší  negativní stránku přetvářky, soutěživosti a nekonečných tužeb Ega a ukážeme si  co znamená být autentičtí a žít skutečně v pravdě.

 A co Vám může přinést tento seminář? 

Za prvé upřímnost, lásku a laskavost k sobě. 

Za druhé, to samé k druhým. 

Když se podíváte kolem sebe, kolik vidíte opravdu upřímných lidí? A kdy jste opravdu upřímní vy? Kdy opravdu řeknete co si myslíte a co cítíte? Kdy žijete opravdu to, co říkáte? Ano, začátek emináře Vám možná bude trochu nepříjemný, ale až odhalíte tuto část ega, pak uvidíte, že žít autenticky je nesmírně důležité a přínosné. 

A možná Vám dojde, že nežijete svůj život, ale život společnosti a jeích dogmat, že se možná přetvařujete každý den a potlačujete sebe abyste obstáli v očích druhých. To Vše vám v konečném důsledku zatěžuje život negativními dopady.                      říká Vám to něco? Tak přijďte a proberem to. Bude sranda :-)


Orientační Program: 

Uvítání

Meditace " Přítomnost " - doprovázená šamanským bubnem

Seznámení účastníků v kruhu - princip odevzdání bariér mezi lidmi a spojení srdcí.

Výklad k tématu - Ego ve vztazích, Láska ve vztazích

Meditace  - meditace zaměřená na spojení s vlastním bytím, vědomím a láskou.

Přestávka - zpěv s kytarou.

Výklad k tématu -  autentičnost - diskuze, osobní dotazy a možná řešení vašich životních témat.

Léčivá, relaxační meditace s přikládáním rukou.

Volná zábava, diskuze, závěr.

Pro bližší informace o termínech konání klikněte na kolonku SEMINÁŘE.