SETKÁNÍ SRDCÍ 1.                   PŘÍMÁ CESTA K POZNÁNÍ

PŘÍMÁ CESTA K POZNÁNÍ

Veškeré utrpení na světě způsobuje EGO, které ovládá naši mysl a vede nás do slepé uličky omylů o tom, že jsme odpojeni od celku, od lásky a že musíme za vše bojovat, být IN, VIP, a urvat pro sebe a své blízké co se dá. Tento postoj kolektivního EGA a následně i EGA každého jedince způsobuje veškeré světové utrpení a dělá svět tak trochu šíleným. Záměrem seminářů SETKÁNÍ SRDCÍ je opravdu setkání se svým duchovním srdcem, pochopení o tom, kdo opravdu jsme, pochopení o tom, že nejsme EGO, nejsme mysl, ale jsme samotné bytí, vědomí, samotná láska a že můžeme vytvořit ve svých životech opravdové štěstí, krásu a ráj na zemi.  

Co Vám tento seminář může přinést:

Poznání svého pravého Já, odhalení svého vlastního vězení v myšlenkových strukturách ega,  odhalení skutečnosti, že nejste mysl a že mysl můžete usměrnit,  ovládat a využívat k dobru svému i okolí. 

Tento seminář je zaměřený na rozpoznání principů ega a jeho vzorců myšlení, spojení se sebou samými a nalezení spojení se skutečnou láskou. Můžete se změnit a propojit se s vaším skutečným vyšším JÁ, které samo o sobě je principem lásky, věčnosti a trvalého štěstí.

Podíváme se na rozdíl mezi jednáním z Ega a z lásky.

Můžete vidět zcela jiný pohled na svůj svět a zjistíte kolik naprosto zbytečného utrpení si vytváříte tím, co není pravé, co není Vámi. 

Uvidíte, jak Vám programy Ega řídí život negativním směrem, aniž byste si to uvědomovali. 

Můžete procházet různými učeními a naukami, ale dokud neodhalíte svou podstatu, budete stále jen na úrovni myšlení a ega. Můžete projít nějaké náboženské organizace, všemožné spolky kdy každý hlásá něco jiného a každý si myslí, že má pravdu, ale to Vás k pravdě nedovede. 

To se jen mysl přiklání k nějakému dogmatu a nehledá skutečnou pravdu. Skutečnou lásku. Skutečnou podstatu Vás samých.

Proto je třeba hledat přímou cestu k poznání o tom, kdo jsme. 

Že nejsme mysl, ani naše názory, ani naše návyky, dokonce ani naše jméno a příjmení. Kdo tedy jsme?  Přijďte a možná to uvidíte. Píšu možná, protože každý má svou cestu a svůj čas a nelze samozřejmě zaručit zázraky na prvním semináři. Může Vám to ale pomoci udělat první krok. V každém případě už budete vnímat věci trochu jinak, protože každý si něco dobrého odnese. To, co unese :-) 

Každý seminář je veden intuitivně bez větších příprav a má svobodný průběh. Přesto pro určitý rytmus je zde přibližný program:   

Uvítání

Meditace " Přítomnost "  -  doprovázená šamanským bubnem

Seznámení účastníků v kruhu -  princip odevzdání bariér mezi lidmi a spojení srdcí. 

Výklad k tématu - kdo je Ego, co je láska, kdo jsme my.

Meditace slunce - meditace zaměřená na spojení s vlastním bytím, láskou a odpoutání se od zbytečností, které nás zatěžují.

Přestávka -  zpěv s kytarou.

Výklad k tématu -  práce s myslí diskuze, osobní dotazy a možná řešení vašich životních témat.

Léčivá, relaxační meditace s přikládáním rukou.

Volná zábava, diskuze, závěr.

Pro bližší informace o termínech konání klikněte na kolonku SEMINÁŘE.


Významný nadpis