Jmenuji se Jiří Smrček a pracuji formou intuice.   Nepovažuji za příliš užitečné abych psal  o sobě víc, než je třeba.  Důležitý je obsah, nikoliv autor :-) Možná byste rádi viděli tituly, vystudované vysoké školy nebo certifikáty, ale věřte, že toto vše je jen past ega a ve skutečnosti to není příliš důležité. O člověku vždy vypovídají jeho skutky, míra lásky a to, jaký doopravdy je ve svém srdci.. Ne všechna moudra se dají naučit ve školách a ne vše pochází jen z mysli. Ego nám působí mnoho utrpení.  Zavedlo nás na víru, že jsme odpojeni od Boha, od zdroje, lásky, universa, bytí, jak tomu kdo říká není až tak podstatné. Pocit oddělenosti nás vede cestou strachu, boje o přežití a na to navázané všechny negativní programy sobectví a rivality mezi námi. Ego si podmanilo naší mysl ve prospěch sobeckého zisku  výhradně pro sebe,  místo aby naše úžasná mysl sloužila srdci a vyššímu principu sdílení, jednoty, svobodné lásky a svrchované pravdy.  Chceme-li být opravdu šťastní je potřeba toto prohlédnout,  zjistit kdo opravdu jsme a spojit se opět se zdrojem, se svým skutečným vyšším JÁ.  Jsme samotné bytí, vědomí, láska, jednota. Vše ostatní jsou pouze nahrané programy , myšlenky a iluze Ega.  Pokud je odstraníme,  bytí se samo začne projevovat a my jsme opět celiství a opravdu sami sebou. Pak už zde není já, vy a oni. Pak je zde již jen MY .  Je to cesta ke svobodě na které si můžeme pomoci.  Jít musí každý sám. Není to daleko. Je to blíž, než si myslíte. Přímo ve Vás. Má pomoc spočívá v tom, že pracuji s intuitivními vhledy do různých životních situací ve spojení s universální moudrostí a láskou. Absolvoval jsem řadu terapeutických výcviků a zkušenosti z nich také využívám při práci s klienty.  Astroložka Renata mi při tom pomáhá s vhledy do postavení hvězd, které mají pro naše životy důležité informace. Všichni toužíme po štěstí, lásce a míru. Jak k tomu dojít? Třeba po moudrých cestách, které jsou nám zde odhalovány. Každý máme dary a můžeme je spolu sdílet. Děkuji, že jste zavítali na tyto stránky.  

Vložte svůj text...