Tyto stránky jsou určeny těm, kteří hledají hlubší smysl svého bytí, chtějí nasměrovat svůj život  více k radosti,  lásce, poznání a míru. Ego nám působí mnoho utrpení. Zavedlo nás na víru, že jsme odpojeni od Boha, od zdroje, lásky, universa, bytí, jak tomu kdo říká není až tak podstatné. Pocit oddělenosti nás vede cestou strachu, boje o přežití a na to navázané všechny negativní programy sobectví a rivality mezi námi. Ego si podmanilo naší mysl ve prospěch sobeckého zisku výhradně pro sebe, místo aby naše úžasná mysl sloužila srdci a vyššímu principu sdílení, jednoty, svobodné lásky a svrchované pravdy. Chceme-li být opravdu šťastní je potřeba toto prohlédnout, zjistit kdo opravdu jsme a spojit se opět se zdrojem, se svým skutečným vyšším JÁ. Jsme samotné bytí, vědomí, láska, jednota. Vše ostatní jsou pouze nahrané programy , myšlenky a iluze Ega. Pokud je odstraníme, bytí se samo začne projevovat a my jsme opět celiství a opravdu sami sebou. Pak už zde není já, vy a oni. Pak je zde již jen MY . Je to cesta ke svobodě na které si můžeme pomoci. Jak k tomu dojít? Třeba po moudrých cestách, které jsou nám zde odhalovány. Každý máme dary a můžeme je spolu sdílet.  Texty jsou psané skrze intuitivní spojení s moudrostí bytí, kterou je někdy obtížné vyjádřit slovy. Každý může mít jiné vnímání, jinou cestu, jiné zkušenosti. Proto texty a vše co se zde nabízí není dogma, ale je to pro inspiraci, nová pochopení, sdílení. To vše se odehrává v nitru člověka. Přijmout můžete to, co souzní s Vaším srdcem a pomáhá Vám to. Zde můžete zůstat svobodní.  Na naší emailovou adresu můžete zasílat případné dotazy. Rádi se Vám budeme věnovat.  Buďte zde jako doma. Přejeme příjemné a inspirativní chvíle.                   

Vložte svůj text...