Klíč partnerských vztahů

Tento seminář je zaměřen výhradně na partnerské vztahy,  lásku muže a ženy.

Seminář obsahuje mnoho prvků, které působí na pochopení a následné změny našich postojů v partnerství a lásce. Otevírá naše srdce a dochází mnohdy k životním změnám.

Může mít za následek buď upevnění vztahu, ale také v některých případech jeho ukončení.

Než se rozhodnete pro tento seminář, je vhodné s tímto počítat. Pravda, která se někdy rozkrývá ve vašem nitru působí životní změny. Ovšem vždy tyto změny vedou k dobrému.

Někdy bývá velkou úlevou i ukončení tíživého vztahu a dává nám novou příležitost.

Na tomto semináři se vše děje samo a k pochopení dochází na úrovních podvědomí.

Nejde o žádnou manipulaci, ale naopak každý sám sobě odhalí pravdu pouze do té míry, do jaké chce a do jaké je schopen ji pochopit. V rámci semináře může dojít k léčení našich vztahů a našich srdcí. Záleží na každém, jak dalece to umožní.

Témata semináře:

Žena a muž, postavení ve světě.

Nebezpečí feminismu

Emancipace ženy

Zodpovědnost muže

Proč je nezbytné ukončení sporů mezi muži a ženami - aneb JIn a Jang jsou jednotou.

Muž pro ženu a žena pro muže jako dar.

Vztah k sobě

Důležitá rozhodnutí před vstupem do vztahu - aneb proč vstupujeme tam, kam nemáme

Láska mezi mužem a ženou, jako nezbytný základ vztahu.

Rozdíl mezi egoistickým a láskyplným vztahem. Princip daru.

Naše nevědomé vzorce, které vztahu škodí. 

Jak se dát do pořádku - aneb mohu opravit pouze mou polovinu vztahu.

Co způsobují naivní představy a snaha druhého přetvářet k obrazu svému.

Společná cesta, svoboda a láska - rozhodnutí se pro druhého.

Nutné pilíře, bez kterých není šance na úspěch.

Řešení krizových situací - aneb když už jsme ve slepé uličce, jak si pomoci.

Řešení individuálních otázek každého účastníka - intuitivní poradenství.

Volné diskuze na závěr.

Během semináře nebudou chybět ani meditace a šamanský buben. 

Vhodné pro páry i pro jednotlivce. 

Nezapomeňte, že láska hory přenáší :-) 

Těšíme se na Vás po ukončení vládních opatření.