NOVÝ SVĚT VĚDOMÍ

Možná se Vám zdá, že svět je tak trochu šílený. 

Mohu Vás uklidnit. Svět není šílený. Svět je naprosto v pořádku. 

Šílení jsou v něm pouze lidé. :-)  A co je toho  příčinou? 

Jak už zde bylo několikrát psáno, příčinou veškerého utrpení na zemi 

je naše Ego a šílená mysl.

Vše má ale svůj evoluční důvod a i ego v něm sehrálo důležitou roli kvůli přežití druhu. 

Není třeba řešit minulost. Z té se můžeme jen poučit. 

Poučit se z toho kam nás ego zavedlo a jak 

velké utrpení na zemi způsobila absence lásky.  

Ego a jeho program přežití naprosto ovládlo naši 

mysl a nyní přichází čas, kdy je zde tzv. kritická mez. 

Je čas změn. Nutných změn, pokud chceme 

opravdu přežít a zachránit matku zemi. V této kritické mezi nám již ego nepomáhá přežít, ale 

naopak působí destruktivně na celý svět.  

Je třeba procitnout,  objevit svou skutečnou podstatu, 

kterou není mysl a ego, ale čisté vědomí, samotná láska.  Pokud mysl začne sloužit tomuto 

čistému, láskyplnému vědomí, ego zanikne a svět lidí bude uzdraven.

Nejsme ego, nejsme mysl.  Ego je pouze soubor programů, které jsme si osvojili v dětství, 

abychom přežili. Jsou to návyky, které převzaly vládu nad našimi životy. 

Nejednáme svobodně. 

Ego vytvořilo mylný dojem, že jsme odděleni od celku, od zdroje 

a to působí strach a boj o přežití.

Z těchto programů jsme si vytvořili falešnou totožnost - osobnost a věříme, že jsme to my. 

Myslíme si, že jsme tu každý sám za sebe, ale není to pravda. 

Jsme tu jeden za všechny a všichni za jednoho. 

I ten nejchudší bezdomovec je vzácnou součástí celku.

Většinu života žijeme na tzv. autopilota, který automaticky reaguje a jedná za nás. 

V hlavě nosíme tisíce negativních myšlenek, které nám neslouží, ale my sloužíme jim. 

Když si budete psát pár minut na papír všechny myšlenky, 

které vás napadají a pak si je přečtete, pochopíte proč je svět lidí šílený.  :-)

Lidé jsou v pasti své vlastní mysli, která je egem ovládaná.  Ego chce zisk pro sebe, chce být 

první, chce vyhrát, získat, urvat co se dá, chce vypadat lépe než ostatní, chce být VIP, 

vyhledává výhody všude, kde se dá a přitom je bezohledné vůči celku,

 ale i vůči nám samým. 

Vytvořili jsme společnost, jejímž základem je strach a zisk.

Společnost, kde se na jedné straně lidé přejídají vším a na druhé 

straně lidé hladoví a žijí v otřesných podmínkách. Společnost, kde senioři končí opuštěni v 

domovech důchodců po té co svým dětem dali úplně všechno, 

společnost kde se každý zavírá do svých panelákových kójí a bojí se otvírat. 

Společnost, kde se navzájem všichni kritizují, 

pomlouvají a nejsou schopni sebereflexe a úcty k druhým. 

Společnost, která pro zisk působí utrpení nejen lidem, ale i planetě, přírodě a zvířatům. 

Společnost, kde se slovo práce a zisk stalo černou magií, 

kde lidé pro práci a zisk nemají čas na své děti, nemají čas se radovat, nemají čas 

na přátele, své zájmy, nemají čas se na chvilku zastavit. 

Zastavení je totiž začátek konce ega. 

Ego  přece toto dlouhá staletí budovalo. Nechce se jen tak vzdát. Nechce naše zastavení.

Jenže nakonec se bude muset vzdát. Jeho čas vypršel. Vesmír je naštěstí k nám laskavý a 

stále nás vede k tomu,  abychom se probudili z ega do naší pravé podstaty a tou je láska, 

moudrost, mír, samotné bytí. Ticho a nekonečný prostor v nás.

Vnější svět, jak jej známe je svět forem, dokonce i myšlenky jsou formy, ale my jsme vědomí, 

skrze které se formy projevují. 

Jsme vědomí, které tvoří realitu a pokud se probudíme vše se 

změní. Pokud čtete tyto stránky, jste již na cestě k tomuto probuzení. 

K probuzení ze světa ega a iluzí do skutečného bytí. 

To přináší úplně jiný rozměr do našich životů. Říká se tomu 

seberealizace, osvícení. Ve skutečnosti je to probuzení.

 My tím již jsme a vždy jsme byli. Jen jsme 

se ztratili v iluzi a zapomněli na sebe.  Nebojte, každý se nakonec probudí. Není třeba se bát.

Je důležité si toho všeho všimnout. Všimnout si svého ega, všimnout si lásky ve svém nitru. 

Všimnout si svých jednání a na chvíli se zastavit a říci si, 

už to zase dělám,už zase říkám stejné bláboly, 

už zase reaguji sobecky, ustrašeně, agresivně nebo lítostivě. 

Všimnout si, jak za mne jedná autopilot Ego.

Všimnout si nesmyslných myšlenek v hlavě. A pak si položíte otázku, kdo si všímá? 

Jakmile vystoupíme z ega a myslí do vědomí vyššího JÁ, naše úžasná mysl nás přestane 

ovládat ,ale bude sloužit vědomí.  Vyššímu, chcete-li, božímu principu.

A to bude  Nový Svět Vědomí.  

Svět jednoty a lásky, Svět v pořádku, zdravý, moudrý.

Radostný svět bez utrpení.