RODINA

Pojem rodina je snad každému jasný. Podle principů ega společnosti jsou to naši blízcí a příbuzní.  Naše rodina je pro nás důležitá a má svá pravidla.  Většina lidí dává svou rodinu na první místo a snaží se ji ochraňovat a mnohdy až přehnaně ovládat. Příbuzní si mezi sebou také mohou ledacos dovolit a často dochází k velkým sporům. I přesto své rodině často nadržujeme a děláme pomyslnou čáru mezi rodinou a ostatními lidmi.  Tady jsme my a tam oni.  A tady je právě hned jeden velký omyl. Omyl, který v podstatě vedl k válkám.  Rodina přátelé, z pohledu vyšší lásky jsme my všichni.  Nelze dělat hranice, za kterými jsou tzv. cizí lidé. Je to sobecký a omezený přístup. Poznání této pravdy nás povede k vyšším principům lásky.  Nám totiž nemůže být lhostejné, jak žijí jiné bytosti, jestli trpí, nebo mají hlad. Každý svým přístupem a myšlením přidává do vesmíru svou část, která ovlivňuje život ostatních  bytostí na celé planetě.   Nemůžeme být plně šťastní, dokud kdekoliv na světě lidé trpí,   Tuto vibraci na nevědomé úrovni pociťujeme. Děláme sice že to nevidíme a hledíme si svého, ale není nám to nic platné. Rodina jsme všichni. Milovat vše i za hranicí své pokrevní rodiny je nový rozměr lásky a poznání duchovních principů vesmíru. ........ Zkuste si někdy představit jaké by to bylo, kdyby se měli rádi všichni na celém světě. Kdyby politici milovali děti, které v Africe trpí hlady jako svou vlastní rodinu? Myslíte, že by je nechali hlady umírat? Jistě ne. Peníze v pokladnách bohatých států na záchranu těchto trpících jsou. Jakto, že politici jsou k tomu jako neslyšící?  Protože omezují svou lásku pouze na své blízké a na ty ostatní kašlou. Co je doma to se počítá že? Tento postoj přátelé musíme změnit. Nepřijdeme tím o svou rodinu. Naopak. Rozšíříme ji. A svět bude mnohem krásnější. .......