RODINA

Pojem rodina je snad každému jasný. Podle zažitých principů společnosti jsou to naši blízcí a příbuzní.  Naše rodina je pro nás důležitá a většina lidí dává svou rodinu na první místo. Přirozeně se snažíme ji ochraňovat a mnohdy až přehnaně ovládat.  Děláme pomyslnou čáru mezi rodinou a ostatními lidmi.  Tady jsme my a tam oni.  Každý se snaží zabezpečit výhradně svou rodinu. A tady je právě hned jeden velký omyl. Jak říká Eckhart Tolle - konflikt začíná tam, kde je JÁ nebo MY a pak ONI. Není nic špatného na tom, milovat svou rodinu, ale problém nastává, pokud vytváříme hranice mezi námi, naší rodinou a ostatními. Pokud vytváříme hranice, za kterými jsou tzv. cizí lidé, je to sobecký a omezený přístup. Z hlediska vyššího principu jsme totiž rodina všichni. Poznání této pravdy nás může posunout k vyšším principům lásky.  Nám totiž nemůže být lhostejné, jak žijí jiné bytosti.  Každý, svým přístupem a myšlením přidává do vesmíru svou část, která ovlivňuje život ostatních na celé planetě.   Nemůžeme být plně šťastní, dokud kdekoliv na světě lidé trpí.  Tuto vibraci na nevědomé úrovni pociťujeme. Můžeme dělat, že to nevidíme a hledět si svého, ale není nám to nic platné. Pokud někde na druhém konci světa např. děti umírají hlady, pak se nás to týká. Rodina jsme všichni. Milovat vše i za hranicí své pokrevní rodiny je nový rozměr lásky a poznání  moudrých, duchovních principů......... Zkuste si na okamžik představit,  jaké by to bylo, kdyby se měli rádi všichni na celém světě. Kdyby  např. politici milovali děti, které v Africe trpí hlady jako svou vlastní rodinu. Myslíte, že by je nechali hlady umírat? Jistě ne. Peníze v pokladnách bohatých států na záchranu těchto trpících jsou.  Staré nefunkční postoje je potřeba změnit. Tím, že nebudeme lhostejní k druhým,  nepřijdeme tím o svou rodinu. Naopak. Rozšíříme ji. A svět bude mnohem krásnější. .......