Svět

        Zdá se Vám, že je dnešní svět tak trochu šílený? Mohu vás uklidnit.                                     Svět není šílený. Svět je v naprostém pořádku.                                 Šílení jsou v něm pouze lidé. 

Přesněji řečeno, tak trochu šílená je lidská mysl. Sice je to součástí evoluce, ale nadešel čas, kdy je nezbytně nutné tuto šílenost  odhalit a uzdravit. Jak? Třeba tím, že si začneme všímat, co se kolem nás děje a přestaneme být vůči tomu lhostejní. Mysl je úžasný nástroj, který nám má pomáhat, ale pokud se stane naším pánem ve formě EGA a my jejím nástrojem, pak máme problém.

Jaký problém? Na to se podívejte na zprávy. Na dění ve světě. Na politiku. A nemusíte chodit daleko. Někdy se stačí podívat k sousedům. A někdy stačí se podívat na sebe. Co s námi dokáže udělat mysl když je pod vedením Ega a nikoliv srdce.. Chceme-li na světě mít ráj, je nutné se probudit a začít používat mysl jiným způsobem, než jsme byli doposud zvyklí.

Jakým způsobem? Zjednodušeně řečeno tak, aby mysl podléhala moudré existenci, byla vedena intuicí a naším srdcem. Aby byla vedena láskyplně vyšší mocí a začala sloužit ku prospěchu celku. 

Uvědomění, že naše pravá podstata a moudrost vychází z existence, bytí, vědomí, vyššího Já a také uvědomění, že nejsme mysl, nejsme myšlenky, nejsme názory, nejsme pravidla která někdo určil , toto uvědomění je první krok ke změně. Mysl můžeme pozorovat, můžeme určovat, jakým myšlenkám dáme svou pozornost. A když ji můžeme pozorovat jako objekt, znamená to, že nejsme mysl. Jsme ten který ji pozoruje. Co dělá? Co říká? Kolik myšlenek nám projde denně hlavou? A jakých? 90 % z nich je doslova zatěžující a nepravdivý odpad.

Pokud zapomeneme kdo jsme,  ztotožníme se s myslí a dovolíme aby řídila svět bez našeho ducha,  srdce, pak místo pomoci hladovějícím dětem v Africe vyrábíme jaderné zbraně, létáme na Mars, pak místo lásky a šetrnosti k přírodě, ničíme, nebo necháme jiné šílence ničit  planetu za účelem konzumu a zisku, nebo místo úcty ke zvířatům s nimi zacházíme jako s potravinou.  Podívejte se na politiku světa? Politici jsou dnes schopni dobře hovořit ve svůj prospěch, rozdělit a zastrašit společnost, ale nejsou rozhodně schopni řešit skutečné problémy lidstva. Nemají na to čas. Musí se věnovat ziskům. Do vlivných funkcí a vrcholové politiky se dostávají často opravdoví psychopati, kteří se nezastaví před ničím. Lidé pro ně nemají žádnou hodnotu. Díky tomu všemu je lidský svět jako časovaná bomba. Například každý politik, který chce vyvolávat válečný konflikt by měl být okamžitě zbaven funkce a převezen do psychiatrické léčebny.  Ale místo toho se s ním vyjednává. Šílenci chtějí zničit svět, bombardovat města, utlačovat lid, ale všem to přijde normální. Myslíte, že jsou dobří a zlí šílenci? Kdo má z nich pravdu? Když se nedohodnou, posílají do války druhé, sebe nikoliv.

Vidíte tu šílenost? A to je jen pár příkladů. A já se ptám, kam až to necháme dojít?                    Víte o tom, že k tomu aby lidé mohli páchat zlo stačí, aby ti dobří nedělali nic?                          Ano, toto je odpovědnost nás všech. Začít je třeba nejdříve u sebe i malými kroky. Třeba tím, že napřed uzdravíme svou mysl, svůj život. Tím přispějeme celému světu. 

Je zde cesta změny.  Cesta od Ega k srdci, od mysli k vyššímu Já, krásnému bytí, kterým skutečně jsme. Ve chvíli, kdy začne mysl sloužit vyšším principům existence, ego se rozplyne a lidský svět se uzdraví. Pak budeme prožívat skutečný ráj na zemi. 

 Myslím, že pro začátek stačí si toto vše jen uvědomit. Není třeba hledat složitosti.                     Svět jako takový nám ukazuje cestu.

Cestu skrze krásu přírody, harmonie a fungování celku. Víte, že labutě žijí ve věrnosti v páru celý život? Víte že vlastně žádné zvíře nejedná tak, aby zničilo planetu? Je to tím, že zvířata nemají ego.  Jsou projevem existence. Lidská mysl a ego nemůže pochopit ani ovládat to, co je přesahuje. Zákony přírody jsou jednoduché, dokonalé a naprosto funkční.

Vědci zjistili složitým výzkumem, že čmelák má příliš malá křídla na to aby létal. Jenže čmelák to neví a tak spokojeně létá. A kolik objevů  vědci nahráli do mysli Vám? 

Můžete ještě létat? :-)